Skip to main content

Farmtryggingar

Icetransport, í samstarfi við TM,  býður viðskiptavinum sínum farmtryggingar fyrir vörusendingar sínar.

 • Sendingar sem eru að vátryggingarverðmæti allt að kr. 2.000.000  
  • Þær vörusendingar sem Icetransport hefur tekið að sér að annast flutninga á til og frá Íslandi, sem er að vátryggingarverðmæti allt að kr. 2.000.000 eru tryggðar sjálfkrafa og greiðir vátryggingartaki fast iðgjald kr. 1.500. Eigin áhætta vátryggingartaka í hverju tjóni er kr. 20.000 vegna hverrar vörusendingar
 • Sendingar sem eru að vátryggingarverðmæti yfir kr. 2.000.000 þarf að tryggja sérstaklega.
  • Þegar vörusendingar sem eru að vátryggingarverðmæti yfir kr. 2.000.000 þá þarf að tryggja sendinguna sérstaklega og þá alla fjárhæðina ekki eingöngu það sem er umfram kr. 2.000.000
 • Fyrir hverja vörusendingu samkvæmt farmskírteini sem Icetransport hefur tekið að sér að annast flutninga á til og frá Íslandi og er að vátryggingarverðmæti yfir kr. 2.000.000 greiðir vátryggingartaki iðgjald samkvæmt iðgjaldaskrá TM á hverjum tíma. Eigin áhætta vátryggingartaka í hverju tjóni er kr. 75.000 vegna hverrar vörusendingar.
 • Búslóðir og ökutæki.
  • Í öllum tilvikum þar sem vörusending er búslóð eða ökutæki þarf að tryggja sendinguna sérstaklega og greiðir vátryggingartaki iðgjald og eigin áhættu samkvæmt iðgjaldaskrá TM á hverjum tíma.
 • Vátryggingarverðmæti/vátryggingarfjárhæð
  • Vátryggingarverðmæti vátryggðrar vörusendingar er tollverð hennar sem jafnframt er vátryggingarfjárhæð þ.e hámarksbætur úr vátryggingunni
 • Tilkynning um tjón og tjónsuppgör og hvaða gögn þurfa að fylgja.
  • Þegar tjón verður þarf að tilkynna það til TM eins fljótt og unnt er með rafrænni tjónstilkynningu á heimasíðu TM
 • Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja tjónstilkynningu;
  • Farmbréf
  • Vörureikningur
  • Afgreiðsluseðill flutningsaðila
  • Önnur gögn ef þess er óskað við afgreiðslu tjónsins.
 • Skilmála farmtryggingar  má finna hér 

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum þá vinsamlegast hafið samband við sölu- og markaðssvið Icetransport sales@icetransport.is